Heteronormativitet

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term heteronormativitet
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
godkjent STK-ARH-28.10.2017


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term heteronormativitet


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term heteronormativity
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning


INFORMASJON
definisjon normsystem understøtta av institusjonar og handlingar, basert på ei førestilling om heteroseksualitet som naturleg og altomfattande
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
kommentar Heteronormative førestillingar impliserer ein binær kjønnsmodell der kvinner og menn er definerte i motsetnad til kvarandre, men der det samstundes er forventa at dei skal bli tiltrekte av kvarandre.
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
bruksområde Kjønnsforskning
ansvarlig/ansvarleg Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
inndato 28.10.2017