Ikke-ionisk tensid

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term ikke-ionisk tensid
referanse Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm
godkjent SR-OKV 09.07.2013


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term ikkje-ionisk tensid


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term non-ionic surfactant
referanse Iti Som et al. "Status of surfactants as penetration enhancers in transdermal drug delivery" J Pharm Bioallied Sci. 2012 Jan-Mar; 4(1): 2–9. doi: 10.4103/0975-7406.92724


INFORMASJON
definisjon stoff der hver partikkel har en upolar (hydrofob) hydrokarbonkjede og en polar (hydrofil) gruppe
referanse Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm
kommentar En slik partikkel har ikke noe ladet atomgruppe (ion).
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe i kjemisk terminologi
inndato 08.05.2013

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post