Innstråling

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term innstråling
referanse Meteorologisk Leksikon (https://metlex.met.no/)
godkjent SR-OKV 16.01.2017


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term innstråling


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term insolation
referanse FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf)


INFORMASJON
definisjon mengde av solstråling som når jorda, avhengig av breddegrad og årstid
referanse Faggruppe for klimaordbok
kommentar Vanligvis refereres det til den strålingen som kommer inn ved toppen av atmosfæren.
bruksområde Klima
Meteorologi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for klimaordbok
inndato 16.01.2017