Jernbaneulykke

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term jernbaneulykke
godkjent 031116


INFORMASJON
definisjon En uønsket eller utilsiktet plutselig hendelse eller en bestemt rekke slike hendelser som har skadelige følger, herunder som medfører at noen dør eller blir alvorlig skadet, som medfører betydelig skade på jernbanemateriell, på jernbaneinfrastruktur, på eiendom utenfor jernbanen eller på miljø, og alle andre lignende ulykker.
referanse Infrastrukturforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2011-04-11-388/§1-3
bruksområde Jernbane
ansvarlig/ansvarleg JBV-SOLST
inndato 03.11.2016