Jetstrøm

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term jetstrøm


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term jetstraum


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term jet stream
kortform jet


INFORMASJON
definisjon sterk vind som er konsentrert innenfor en smal strøm
referanse Faggruppe for klimaordbok
kommentar Jetstrømmer kan være sesongavhengige, globale eller regionale og finne sted ved ulike vertikale nivåer i atmosfæren, men begrepet brukes ofte spesifikt om den subtropiske jetstrømmen eller den polare jetstrømmen som begge finner sted i øvre del av troposfæren, mellom 5–15 km over havnivå
bruksområde Klima
Meteorologi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for klimaordbok
inndato 09.01.2019