Jordsystemmodell

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term jordsystemmodell


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term jordsystemmodell


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term Earth System Model
forkorting ESM


INFORMASJON
definisjon matematisk modell som blant annet inneholder tradisjonelle klimamodeller, men som også inkluderer jordoverflatemodeller, isdekkemodeller, havmodeller og andre modeller som bidrar til en fullstendig forståelse for jordens kretsløp og som er mer nøyaktig fordi mange prosesser som påvirker klimaet, men som ikke er direkte involvert i det, er tatt høyde for.
referanse Faggruppe for klimaordbok
bruksområde Klima
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for klimaordbok
inndato 09.01.2019