Kationradikal

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term kationradikal
referanse Faggruppe i kjemisk terminologi
godkjent SR-OKV 19.05.2015


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term kationradikal


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term cation radical
referanse John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole


INFORMASJON
definisjon sambinding som har både ei positiv ladning og eit odde tal på elektron
referanse Faggruppe i kjemisk terminologi
bruksområde Kjemi
Organisk kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe i kjemisk terminologi
inndato 11.05.2015

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post