Kjeldahls metode

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term Kjeldahls metode


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term Kjeldahls metode


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term Kjeldahl method
kortform Kjeldahl nitrogen analysis


INFORMASJON
definisjon analysemetode for å måle totalt innhold av nitrogen i organiske forbindelser
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for kjemisk terminologi
inndato 08.11.2017

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post