Klimafølsomhet

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term klimafølsomhet
synonym term klimasensitivitet
godkjent SR-OKV 16.01.2017


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term klimafølsemd
synonym term klimasensitivitet


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term climate sensitivity
referanse FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf)


INFORMASJON
definisjon mål for kor mykje temperaturen på jorda aukar når CO2-mengda i atmosfæren aukar (vanlegvis gjeven som tal på grader)
referanse Faggruppe for klimaordbok
kommentar Gjennomsnittstemperaturen på jorda vil stige ved ei fordobling av CO2-mengda sammenlikna med førindustriell tid.
bruksområde Klima
Meteorologi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for klimaordbok
inndato 16.01.2017