Klimascenario

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term klimascenario


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term klimascenario


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term climate scenario
referanse FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf)


INFORMASJON
definisjon forenklet beskrivelse av et mulig framtidig klima
referanse Faggruppe for klimaordbok
kommentar Begrepet klimascenario brukes noe forskjellig avhengig av kontekst og fagmiljø. Ifølge FNs Klimapanel er klimascenarioer konstruert basert på blant annet klimaframskrivinger, men de skiller seg fra klimaframskrivingene ved at de krever ekstra informasjon, som for eksempel nåværende observert klima. For å utforske potensielle konsekvenser av klimaendringer mater man klimascenarioer inn i spesielle modeller som beregner klimavirkninger.
bruksområde Klima
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for klimaordbok
inndato 28.08.2017