Komplementaritet

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term komplementaritet
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
godkjent STK-ARH-28.10.2017


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term komplementaritet


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term complementarity
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning


INFORMASJON
definisjon relasjonell kjønnsmodell der kjønna har forskjellige, men gjensidig utfyllande roller
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
kommentar Komplementaritet kjem gjerne til uttrykk i ulike former for likeverdstenking om kjønn. I ein komplementær kjønnsmodell er ikkje kjønna – eller rollene som er knytte til dei – nødvendigvis rangerte, men slike system kan danne utgangspunkt for eller implisere makthierarki. Sjå òg ‘likeverd’ og ‘kjønnsrolle’.
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
bruksområde Kjønnsforskning
ansvarlig/ansvarleg Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
inndato 28.10.2017