Korrespondanse

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term korrespondanse
referanse NORKOGs termgruppe
godkjent SR-OKV 21.06.2017


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term korrespondanse


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term correspondence
referanse NORKOGs termgruppe


INFORMASJON
definisjon relasjon mellom to element som vert oppfatta som identiske i ulike strukturar
referanse NORKOGs termgruppe
kommentar I metaforteori vert ofte omgrepet kopling nytta om ein liknande relasjon.
bruksområde Lingvistikk
Kognitiv lingvistikk
ansvarlig/ansvarleg NORKOGs termgruppe
inndato 21.06.2017