Linjeblokk

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term Linjeblokk
godkjent 271016


INFORMASJON
definisjon Den delen av signalanlegget som på strekning med fjernstyring sikrer at det bare kan vises kjørsignal til en blokkstrekning for ett tog om gangen. Linjeblokken kan være integrert i sikringsanlegget.
referanse Togframføringsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2008-02-29-240/§1-5
bruksområde Jernbane
ansvarlig/ansvarleg JBV-SOLST
inndato 27.10.2016