Lov om bygging og drift av elektriske anlegg

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term Lov om bygging og drift av elektriske anlegg
merknad Full tittel: Lov om endringer i lov om ervervelse av vannfall, bergverk og annen fast eiendom av 14 desember 1917, lov om vassdragsreguleringer av 14 desember 1917, lov om ervervelse av kalkstensforekomster av 3 juli 1914 og lov om erverv av kvartsforekomster av 17 juni 1949 m.v. og til lov om bygging og drift av elektriske anlegg
godkjent SVV-AKG 191213


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term Law regarding construction and operation of electrical installations
referanse Lovdata
godkjent SVV-AKG 191213


INFORMASJON
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 191213


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post