Matriks

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term matriks
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
godkjent SR-OKV 29.03.2016


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term matriks


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term matrix
referanse Skoog et al. 2013. “Fundamentals of Analytical Chemistry”. Brooks/Cole


INFORMASJON
definisjon omgjevnadane til ei analytt i ein prøve, f.eks interferentar, løysingsmiddel,tilsette reagensar og all anna materie analytten opptrer sammen med
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
kommentar Eksempel på matriks kan vere vassprøve, blodprøve, jordprøve og sediment.
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for kjemisk terminologi
inndato 29.03.2016

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post