Motortrafikkveg

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term motortrafikkveg
godkjent SVV-KÅ 270818


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term motor vehicle road
referanse Håndbok N301E
godkjent SVV-KÅ 270818


INFORMASJON
definisjon vegtype i Norge som ikke tilfredsstiller vegnormalenes krav til motorvegstandard men som har ingen direkte tilknytning til eiendommene langs vegen, er forbeholdt motorkjøretøy, nærmere spesifisert i trafikkreglene og angitt med skilt nr. 503
referanse TØI: Trafikksikkerhetshåndboken
kommentar Tidligere "motorveg klasse B".
ansvarlig/ansvarleg SVV-IFS
inndato 270818


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post