Mutasjon

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term mutasjon


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term mutasjon


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term mutation


INFORMASJON
definisjon endring i DNA-sekvensen
referanse Faggruppe for celle og molekylærbiologi
kommentar Det finnes ulike typer mutasjon, bl.a. substitusjon, delesjon, insersjon, duplikasjon, translokasjon og inversjon.
bruksområde Biologi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for celle og molekylærbiologi
inndato 26.09.2018