Nasjonal vegdatabank

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term Nasjonal vegdatabank
forkorting NVDB
godkjent SVV-KÅ 310817


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term (Norwegian) National Road DataBase
referanse www.vegvesen.no
merknad Konteksten avgjør om "Norwegian" er en nødvendig spesifikasjon, for å unngå forveksling med tilsvarende databaser i andre land.
godkjent SVV-KÅ 310817


INFORMASJON
definisjon database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger
referanse www.vegvesen.no
ansvarlig/ansvarleg SVV-IFS
inndato 310817


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post