Naturvernområde

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term naturvernområde
kontekst Plan- og bygningsloven
godkjent SVV-AKG 061213


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term nature conservation area
referanse Lovdata
godkjent SVV-AKG 061213


INFORMASJON
definisjon areal som skal vernes for å sikre sårbare og truede naturtyper, hegne om steds- og regiontypiske naturområder og bevare områder med internasjonale og nasjonale verneverdier
referanse snl.no/SVV-IS
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 210314


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post