Nekrose

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term nekrose


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term nekrose


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term necrosis


INFORMASJON
definisjon celledød forårsaka av skadelege endringar i miljøet rundt ei celle
referanse Faggruppe for celle- og molekylærbiologi
kommentar Nekrose skadar vevet som følgje av lekkasje av celleinnhaldet, til skilnad frå apoptose.
bruksområde Biologi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for celle- og molekylærbiologi
inndato 30.07.2020