Omleiringsreaksjon

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term omleiringsreaksjon
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
godkjent SR-OKV 11.01.2016


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term omleiringsreaksjon


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term rearrangement reaction
referanse John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole


INFORMASJON
definisjon reaksjon som oppstår når et enkelt utgangsstoff gjennomgår en omorganisering av bindinger for å gi en isomer
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
kommentar Det finnes ulike typer omleiringsreaksjoner, f.eks. Cope-omleiring og sigmatropisk omleiring
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for kjemisk terminologi
inndato 11.01.2016

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post