Ordform

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term ordform


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term ordform


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term word form


INFORMASJON
definisjon ord som er ei fonologisk eller ortografisk eining
referanse Faggruppe for lingvistikk
kommentar Til dømes er bar den same ordforma anten det realiserer det morfosyntaktisk ordet "preteritum av BERE" eller "ubunden eintal av BAR".
bruksområde Lingvistikk
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for lingvistikk
inndato 22.01.2019