Passiv

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term passiv


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term passiv


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term passive


INFORMASJON
definisjon diatese der subjektet typisk uttrykkjer den semantiske rolla patiens, og det finst ei agensrolle som anten ikkje er uttrykt eller er uttrykt som eit adjunkt
referanse Faggruppe for lingvistikk
kommentar Døme: Eplet var ete.
bruksområde Lingvistikk
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for lingvistikk
inndato 09.10.2020