Periodisk kjøretøykontroll

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term periodisk kjøretøykontroll
forkorting PKK
synonym term EU-kontroll
merknad Termen periodisk kjøretøykontroll anses som den korrekte i juridisk og formell sammenheng. I kommunikasjon med publikum foretrekkes EU-kontroll, se kommentar under.
godkjent SVV-KÅ 310516


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term periodic roadworthiness test
referanse DIRECTIVE 2014/45/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
kontekst EU/EEA
synonym term periodic technical inspection; mandatory roadworthiness test
frarådet/frårådd term EU-control
merknad Betegnelsene "EU inspection" og "EU test" brukes av og til i Norge, og har etterhvert blitt innarbeidet i administrativt språk som direkte oversettelser av "EU-kontroll". Utenfor Norge vil imidlertid særlig "EU inspection" ha helt andre betydninger.
godkjent SVV-KÅ 030516


INFORMASJON
definisjon obligatorisk miljø- og sikkerhetskontroll av kjøretøy i henhold til Forskrift om periodisk kjøretøykontroll
referanse SVV-IS
kommentar

Statens vegvesen skal i sin kommunikasjon på vegvesen.no benytte begrepet EU-kontroll og det skal være tydelig henvisning til reglene som fremgår av forskrift datert 13. mai 2009 om periodisk kontroll av kjøretøy.

I formelle varselbrev eller vedtak skal «Periodisk kjøretøykontroll» benyttes for å skille dette fra ren informasjon eller veiledning. Brevene skal også vise sammenhengen mellom begrepene EU-kontroll og Periodisk kjøretøykontroll
referanse Internt notat, 091015
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 191213


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post