Plankryss

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term plankryss
synonym term kryss i plan
godkjent SVV-KÅ 181016


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term at-grade junction
synonym term (at-grade) intersection
frarådet/frårådd term I Nord-Amerika brukes intersection kun om kryss i plan, mens planskilt kryss omtales som interchange.
godkjent SVV-KÅ 181016


INFORMASJON
definisjon kryss der vegene møtes i samme plan
referanse no.wikipedia.org (Håndbok V121 omtaler plankryss men inneholder ingen definisjon)
kommentar Utformes vanligvis som T-kryss, X-kryss eller rundkjøring.
referanse snl.no
ansvarlig/ansvarleg SVV-IFS
inndato 181016


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post