Polysyklisk aromatisk hydrokarbon

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term polysyklisk aromatisk hydrokarbon
referanse Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm
forkorting PAH
referanse Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm
godkjent SR-OKV 22.05.2013


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term polysyklisk aromatisk hydrokarbon
forkorting PAH


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term polycyclic aromatic hydrocarbon
referanse Engelskspråklig Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Polycyclic_aromatic_hydrocarbon>. Lest 22.05.2013.


INFORMASJON
definisjon organiske forbindelser av karbon og hydrogen som er bygd opp av to eller flere 5- og 6-ringer som danner et sammenhengende plan
referanse Store Norske Leksikon <http://snl.no/polysykliske_aromatiske_hydrokarboner>. Lest 22.05.2013.
bruksområde
«{{{bruksområde}}}» er ikke i listen over mulige verdier (IKT, Kjemi, Organisk kjemi, Uorganisk kjemi, Fysikalsk kjemi, Materialvitenskap, Biokjemi, Økonomi, Administrasjon, Juss, Personvern, Kjønnsforskning, Lingvistikk, Kognitiv lingvistikk, Jernbane, Bioteknologi, Astronomi, Fysikk, Matematikk, Klima, Meteorologi, Biologi, Økologi, Bibliotekfag, Språkteknologi, Oseanografi, Statistikk, Kunnskapsorganisasjon, Litteratur og kulturformidling, Bibliotek og samfunn, Generativ grammatikk, Glasiologi, Fonetikk og fonologi) for denne egenskapen.

ansvarlig/ansvarleg Faggruppe i kjemisk terminologi
inndato 22.05.2013

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post