RNA-sekvensering

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term RNA-sekvensering


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term RNA-sekvensering


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term RNA sequencing


INFORMASJON
definisjon metode for å fastslå rekkefølgen av nukleotidene i RNA-molekyler
referanse Faggruppe for celle- og molekylærbiologi
kommentar RNA kan sekvenseres enten ved å reverstranskriberes til DNA som så sekvenseres, eller ved direkte sekvensering av RNA (f. eks. nanoporesekvensering).
bruksområde Bioteknologi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for celle- og molekylærbiologi
inndato 22.03.2021