Realiseringspunkt

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term realiseringspunkt


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term realiseringspunkt


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term spell-out


INFORMASJON
definisjon punkt i den syntaktiske derivasjonen som dannar grensesnittet mellom syntaks og fonetisk form (og mellom syntaks og logisk form)
kommentar Jf. realisering.
bruksområde Lingvistikk
Generativ grammatikk
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for lingvistikk
inndato 03.03.2022