Reanalyseprodukt

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term reanalyseprodukt
synonym term reanalysedata


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term reanalyseprodukt
synonym term reanalysedata


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term reanalysis product


INFORMASJON
definisjon historiske meteorologiske og oseanografiske data som temperatur, vind, havstrømmer og lignende som er beregnet ved å assimilere andre historiske data i en værvarslingsmodell
referanse Faggruppe for klimaordbok
kommentar Begrepet omfatter en utvidelse av det observasjonelle datasettet vi allerede har med meteorologiske og oseanografiske variabler i et tilnærmet konsekvent fysisk rammeverk
bruksområde Klima
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for klimaordbok
inndato 09.08.2017