Regional planstrategi

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term regional planstrategi
kontekst Plan- og bygningsloven
godkjent SVV-AKG 061213


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term regional planning strategy
referanse Lovdata
godkjent SVV-AKG 061213


INFORMASJON
definisjon dokument der det redegjøres for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, langsiktige utviklingsmuligheter og der det tas stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging
referanse regjeringen.no/Lovkommentar til plandelen av ny Plan- og bygningslov
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 210314


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post