Rettskraft

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term rettskraft
godkjent SVV-AKG 200314


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term legal effect
godkjent SVV-AKG 200314


INFORMASJON
definisjon prosessrettslig begrep som betegner at en rettslig avgjørelse (dom eller kjennelse) er endelig, dvs. at man ikke kan få avgjørelsen overprøvet av en annen rettsinstans ved hjelp av ordinære rettsmidler (anke eller kjæremål)
referanse no.wikipedia.org
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 210314


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post