Risiko- og sårbarhetsanalyse

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term risiko- og sårbarhetsanalyse
kortform ROS-analyse
godkjent SVV-AKG 061213


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term risk and vulnerability analysis
referanse dsb.no
godkjent SVV-AKG 061213


INFORMASJON
definisjon systematisk kartlegging av risiko og sårbarhet (som legges til grunn for både forebygging av uønskede hendelser og forberedelser for håndtering av uønskede hendelser)
referanse www.dsb.no
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 210314


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post