Samsvarssertifikat

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term samsvarssertifikat
godkjent SVV-AKG 270913


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term Certificate of Conformity
referanse http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/motor_vehicles/motor_vehicles_technical_harmonisation/n26100_en.htm
forkorting CoC
synonym term Certificate of Compliance
referanse http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/motor_vehicles/interactions_industry_policies/n26102_en.htm
godkjent SVV-AKG 270913


INFORMASJON
definisjon dokument som bekrefter typegodkjenningen til kjøretøyet
referanse http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Kjop+og+salg/Kommersiell+import+av+kjoretoy/Nasjonal+typegodkjenning/Registering+i+Autoreg
kommentar The Certificate of Conformity is the manufacturer's certification that the vehicle conforms to one of the EC type approvals. A Certificate of Conformity must accompany all new vehicles that are EC type-approved.
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 270913


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post