Seksualitet

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term seksualitet
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
godkjent STK-ARH-08.03.2016


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term seksualitet


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term sexuality
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning


INFORMASJON
definisjon erotisk og reproduktiv dimensjon ved menneskers liv som organiserer og gir retning til begjær
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
kommentar Seksualitet er et samlebegrep av nyere dato (fra det 19. århundre). I andre halvdel av det 20. århundre vokste det fram en forståelse av seksualitet som satte spørsmålstegn ved seksualitetskategorienes naturlighet og uunngåelighet, og som betonte hvordan seksualitetsbegrepet samler og innordner en rekke aktiviteter – diskurser, institusjoner, lover, medisinske og moralske praksiser – uten at disse står i et nødvendig forhold til hverandre. Sentrale seksualitetskategorier er homoseksualitet, heteroseksualitet, biseksualitet og aseksualitet.
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
bruksområde Kjønnsforskning
ansvarlig/ansvarleg Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
inndato 08.03.2016