Subjekt

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term subjekt


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term subjekt


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term subject


INFORMASJON
definisjon setningsledd som resten av setninga (predikatet) seier noko om
referanse Faggruppe for lingvistikk
kommentar Termen blir brukt både om den syntaktiske funksjonen og om leddet som har den funksjonen. Definisjonen varierer mykje både mellom ulike språk og mellom ulike rammeverk. I norsk blir subjektet definert ut frå posisjon; ein reknar gjerne med ein plass rett etter det finitte verbet i hovudsetningar og rett etter subjunksjonen i leddsetningar som i hovudsak er reservert for subjekt. Døme: I dag har Kari kjøpt ei bok som ho seier at ho skal lese snart.
bruksområde Lingvistikk
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for lingvistikk
inndato 21.10.2020