Synkroniseringseffekt

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term synkroniseringseffekt
synonym term innlåsingseffekt, lock-in-effekt


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term synkroniseringseffekt
synonym term innlåsingseffekt, lock-in-effekt


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term lock-in effect
referanse FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf)


INFORMASJON
definisjon effekt av å låse seg til et gitt system, én type infrastruktur eller en spesifikk teknologi, og det blir store omkostninger ved å endre til et bedre alternativ
referanse Faggruppe for klimaordbok
kommentar

Begrepet brukes ofte i situasjoner der det viser seg kostbart å skifte teknologi etter først å ha begynt å bruke en. Det kan være ugunstig å låse seg til en slik teknologi for lang tid framover.

Eksempel: Det kan være ulønnsomt å investere i karbonintensiv teknologi med lang levetid, fordi lavutslippteknologi kan være et bedre alternativ og tilgjengelig på markedet før levetiden til karbonintensiv teknologi er over.
bruksområde Klima
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for klimaordbok
inndato 28.08.2017