Utdypingssted

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term utdypingssted
referanse NORKOGs termgruppe
kortform u-sted


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term utdjupingsstad
kortform u-stad


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term elaboration site
referanse NORKOGs termgruppe
kortform e-site


INFORMASJON
definisjon skjematisk element i ein komponentstruktur som vert spesifisert av ein annan komponentstruktur
referanse NORKOGs termgruppe
kommentar Sjå også utdjuping.
bruksområde Lingvistikk
Kognitiv lingvistikk
ansvarlig/ansvarleg NORKOGs termgruppe
inndato 21.06.2017