Våtforasking

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term våtforasking
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
godkjent SR-OKV 29.03.2016


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term våtforasking


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term wet ashing
referanse Skoog et al. 2013. “Fundamentals of Analytical Chemistry”. Brooks/Cole


INFORMASJON
definisjon nedbryting av organiske sambindingar eller stoff i ein prøve ved hjelp av sterke oksidasjonsmiddel, til dømes salpetersyre eller svovelsyre
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for kjemisk terminologi
inndato 29.03.2016

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post