Vegmelding

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term vegmelding
godkjent SVV-KÅ 211218


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term traffic information
merknad I forbindelse med digitalt kodede meldinger brukes også traffic message.
godkjent SVV-KÅ 211218


INFORMASJON
definisjon faktaopplysning om et forhold eller en tilstand på vegnettet som påvirker trafikantenes framkommelighet og trafikksikkerhet
referanse Håndbok R 612 Vegmeldingstjenesten
ansvarlig/ansvarleg SVV-IFS
inndato 211218


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post