Veisikringsanlegg

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term Veisikringsanlegg
godkjent 271016


INFORMASJON
definisjon Del av signalanlegget som viser signal «Planovergangen kan passeres» mot tog og skift når planovergangen er sperret for veitrafikk.
referanse Togframføringsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2008-02-29-240/§1-5
bruksområde Jernbane
ansvarlig/ansvarleg JBV-SOLST
inndato 27.10.2016