Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «Jernbanespor for transport av gods til og fra industriområder.». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 11 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 20 | neste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Infrastrukturforvalter  + (Ethvert organ eller foretak som er ansvarl
  Ethvert organ eller foretak som er ansvarlig særlig for å opprette og vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen eller deler av denne som angitt i direktiv 91/440/EØF artikkel 3; dette kan også omfatte forvaltning av kontroll- og sikkerhetssystemer for jernbaneinfrastrukturen.
  rhetssystemer for jernbaneinfrastrukturen.)
 • Skjønnsprosessloven  + (Full tittel: Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker)
 • Vinylgruppe  + (H2C=CH-gruppe)
 • Allylgruppe  + (H2C=CHCH2-gruppe)
 • Fjerdegenerasjonsspråk  + (Høynivå programmeringsspråk der en bruker instruksjoner nesten som i dagligtale)
 • Idealisert kognitiv modell  + (I George Lakoffs teori om kategorisering: stabil strukturert konseptuell representasjon som dannar utgangspunkt for å vurdere prototypeeffektar)
 • Kritisk masse  + (I IKT: det antall brukere et produkt må ha for at folk skal anskaffe produktet fordi mange andre bruker det)
 • Innholdskravet  + (I [[Kognitiv grammatikk|kognitiv grammatik
  I [[Kognitiv grammatikk|kognitiv grammatikk]]: krav om at dei einaste strukturane som eit lingvistisk system kan bestå av, er (1) semantiske, fonologiske og symbolske strukturar som førekjem i faktisk språkbruk, (2) skjema over strukturar som i 1 og (3) kategoriseringsrelasjonar mellom strukturar i 1 og 2
  ringsrelasjonar mellom strukturar i 1 og 2)
 • Detritus  + (Ikke-levende rester av planter og dyr som svever i form av partikler i vann, og som avsettes som gytje)
 • Klatrevern  + (Installasjon som hindrer uautorisert klatring i master.)
 • Industrispor  + (Jernbanespor for transport av gods til og fra industriområder.)
 • Trekkraftkjøretøy  + (Kjøretøy med trekkraft, herunder lokomotiv, motorvognsett, skinnetraktor og arbeidsmaskiner)
 • Dyrepåkjørsel  + (Kollisjon mellom kjøretøy og dyr)
 • Strekkodeleser  + (Maskin som kan lese inn strekkoder optisk)
 • Sikkerhetsavstand  + (Minste tillatte avstand mellom sluttpunkt for en kjøretillatelse og et sporområde sikret for annen aktivitet.)
 • Usikret område  + (Område hvor kjøretillatelser ikke kan sikres med tekniske barrierer.)
 • Signalgiver  + (Person som er opplært og godkjent til å forstå signaler, gi signaler, betjene sporveksler og iverksette skiftebevegelser.)
 • Togekspeditør  + (Person som har ansvaret for å overvåke og sikre togframføringen og annen virksomhet på egen stasjon og tilstøtende, ikke fjernstyrte blokkstrekninger.)
 • Systemdrift  + (Planlegging, drift og vedlikehold av et datasystem)
 • Plattformovergang  + (Planovergang mellom plattformer eller til plattform.)
 • Ribozym  + (RNA-molekyl med [[Katalytisk aktivitet|katalytisk aktivitet]])