Bla gjennom wikien

Hopp til: navigasjon, søk
Infrastrukturforvalter
Ansvarlig/ansvarlag JBV-SOLST +
Bokmål:anbefalt/tilrådd term Infrastrukturforvalter  +
Bokmål:godkjent 271016  +
Bruksområde Jernbane  +
Definisjon Ethvert organ eller foretak som er ansvarl
Ethvert organ eller foretak som er ansvarlig særlig for å opprette og vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen eller deler av denne som angitt i direktiv 91/440/EØF artikkel 3; dette kan også omfatte forvaltning av kontroll- og sikkerhetssystemer for jernbaneinfrastrukturen.
rhetssystemer for jernbaneinfrastrukturen.  +
Definisjon:referanse ERTMS-togframføringsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2012-01-12-63/§1-4  +
Inndato 27 oktober 2016  +
Kommentar Infrastrukturforvalters oppgaver på et nett eller en del av et nett kan tildeles forskjellige organer eller foretak. På det nasjonale jernbanenettet er det Jernbaneverket som er infrastrukturforvalter.  +
Kategorier Termpost , Jernbanetermer
Endringsdato
Denne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien.
27 oktober 2016 08:06:04  +
skjul egenskaper som lenker hit 
  Ingen egenskaper lenker til denne siden.
 

 

Skriv inn navnet på siden du vil starte å bla fra.