Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «bakerste sete i bil og buss». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Omregistreringsavgift  + (avgift du må betale til staten når en bil eller annet kjøretøy blir registrert på ny eier i det sentrale motorvognregisteret)
 • Bompenger  + (avgift for passering av bomstasjon)
 • Trafikkforsikringsavgift  + (avgift på [[trafikkforsikring]] som kreves inn av forsikringsselskapene på vegne av staten og som fra 2018 erstatter [[årsavgift]]en)
 • Vrakpantavgift  + (avgift som betales som del av [[engangsavgift]]en for å kunne utbetales som [[vrakpant]] når kjøretøyet vrakes på godkjent måte)
 • Engangsavgift  + (avgift som må betales ved første gangs registrering av motorkjøretøy i Norge og betales bare én gang)
 • Merverdiavgift  + (avgift til staten på salg av varer og tjenester i alle ledd)
 • Piggdekkgebyr  + (avgift ved bruk av piggdekk i enkelte (by)kommuner)
 • Utslipp  + (avgivning (av skadestoffer fra naturlige og menneskeskapte prosesser))
 • Regional planbestemmelse  + (avgjørelse som skal sikre at det ikke foretas arealbruksendringer som er i strid med retningslinjene i en [[regional plan]])
 • Proteindomene  + (avgrensa del av eit [[Protein|protein]] som utgjer ei strukturell eining)
 • Parallelt univers  + (avgrenset område av [[Verdensrom|verdensrommet]] som hypotetisk sett kan eksisterer side om side med [[Universet|universet]] vårt i et tenkt [[Multivers|multivers]])
 • Lukke program  + (avlutte et program)
 • Eksos  + (avløpsgass fra en forbrenningsmotor)
 • Administrativ avregistrering  + (avregistrering av et kjøretøy foretatt uten at kjennemerker er innlevert)
 • Adsorbsjon  + (avsetning av et stoff på en overflate)
 • Evolusjonær avstand  + (avstand mellom organismegrupper på et fylogenetisk evolusjonært tre, ofte målt som forskjell i sekvens av aminosyrer og nukleotider i makromolekyler)
 • Bindingsavstand  + (avstand mellom to atom som er bundne til kvarandre)
 • Overheng  + (avstanden fra bakerste dekk på et kjøretøy til bakkanten av kjøretøyets ramme eller påbygg)
 • Seilingshøyde  + (avstanden fra vannet/bakken til høyeste punkt under broen)
 • Brennvidde  + (avstanden mellom det optiske midtpunktet og brennpunktet til en linse eller et linsesystem)
 • Akselavstand  + (avstanden mellom foraksel og bakaksel på et kjøretøy)
 • Bremsepedalvandring  + (avstanden mellom uinntrykket bremsepedal og fullt inntrykket bremsepedal)
 • Rammeavtale  + (avtale inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører som har til formål å fastsette vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet av en gitt periode)
 • AutoPASS-avtale  + (avtale med et bompengeselskap som omfatter en rabattert betalingsordning via elektronisk [[bombrikke]])
 • Programvareavtale  + (avtale om innkjøp av større mengde programvare)
 • Baksete  + (bakerste sete i bil og buss)
 • Bakhjul  + (bakre hjul på kjøretøy)
 • Gang- og sykkelveg  + (bane for fotgjengere og syklister langs el. nær en kjørevei)
 • Sterk base  + (base med høg dissosiasjonsgrad i ei vasshaldig løysning)
 • Svak base  + (base med låg dissosiasjonsgrad i ei vasshaldig løysning)
 • Tekstdatabase  + (base som inneholder tekst)
 • Alkaloid  + (basisk nitrogenforbindelse (vanligvis heterosyklisk) for det meste fra planteriket)
 • Avbruddsfri strømforsyning  + (batteridrevet strømforsyning som sikrer strømtilførsel til en datamaskin hvis strømnettet svikter)
 • Prøvepreparering  + (bearbeiding av en prøve før den kan analyseres)
 • Verksted  + (bedrift eller bygning der kjøretøy blir reparert)
 • Diskoptimering  + (bedring av harddiskens ytelse)
 • Relikt  + (begrenset område eller særlig miljø ([[Refugium|refugium]]) hvor det lever en gjenværende art som tidligere har hatt større utbredelse)
 • Sosial dumping  + (begrep som brukes om konkurranse hvor arbeidstakeres arbeidskraft tilbys på vilkår som ligger langt under det som ellers gjelder)
 • Hyponymi  + (begrep som er mer spesifikt enn et annet)
 • Domene  + (begrepsfelt som språkbrukerne oppfatter som sammenhengende)
 • Elektronisk databehandling  + (behandling av data ved hjelp av elektronisk databehandlingsutstyr)
 • Forsegling  + (behandling av vegdekke hvor vegbanen først sprøytes med bindemiddel og deretter strøs med sand e.l.)
 • Biloppsamlingsplass  + (behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy)
 • Verktøykasse  + (beholder for håndredskaper som brukes ved utførelse av et arbeid)
 • Eksikator  + (beholder som kan lukkes tett, og som benyttes for å unngå opptak av fuktighet fra luften ved avkjøling eller lagring av gjenstander eller stoffer)
 • Ferdigattest  + (bekreftelse fra kommunen på at arbeid er utført i samsvar med byggetillatelsen og gjeldende bestemmelser)
 • Kjøreseddel  + (bekreftelse fra politiet på at fører av drosje, selskapsvogn, turvogn og rutevogn som utfører persontransport mot vederlag oppfyller bestemte krav)
 • Bilbelte  + (belte for fastspenning av fører og passasjerer i bil)
 • Kostnadsramme  + (beløp som angir hvor mye beslutningstakerne har satt av for å finansiere et prosjekt)
 • Monosubstituert benzen  + (benzen hvor et hydrogenatom er erstattet med et annet atom eller en gruppe atomer)
 • Fenol  + (benzenring som har en OH-gruppe bundet direkte til ringen)