Egenskap:Kommentar

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er en egenskap av type Text.

Sider som bruker egenskapen «Kommentar»

Viser 25 sider som bruker denne egenskapen.

(forrige 25) (neste 25)

A

ADR +ADR står for ''Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route'', på engelsk ''European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road''. Begrepet brukes likevel av og til på norsk - noe misvisende - om '''frakt av farlig gods''' eller til og med '''farlig gods''' generelt.  +
ADSL +forkortelse for Asymmetric Digital Subscriber Line  +
ANSI +ANSI = American National Standards Institute. ANSI selger og koordinerer utvikling av standarder på mange områder, inkludert standarder for IKT-området. ANSI er medlem av ISO.  +
ASCII +ASCII er forkortelse for American Standard Code for Information Interchange. ASCII-koden er utviklet av [[ANSI|ANSI]].  +
Ablasjon +Denne termposten tar for seg ''ablasjon'' som en term innenfor faget [[Glasiologi|glasiologi]]. Ordet har andre bruksmåter innenfor andre fag.  +
Absolutt nullpunkt +Det absolutte nullpunkt er ved -273,15 celsiusgrader eller ved 0 grader kelvin.  +
Absolutt størrelsesklasse +Absolutt størrelsesklasse er et mål for [[Luminositet|luminositet]].  +
Absorbans +Formelen er A = log(I0/I1).  +
Absorbere +Må ikke forveksles med [[Adsorbere|adsorbere]].  +
Absorpsjon +Må ikke forveksles med [[Adsorbsjon|adsorbsjon]]  +
Acetyl +Kjemisk struktur (O er bundet med en dobbeltbinding til C).  +
Adaptiv optikk +Et annet system som også benyttes for å forbedre astronomiske observasjoner, er [[Aktiv optikk|aktiv optikk]].  +
Addisjonspolymer +IUPAC Gold Book-referanse: http://goldbook.iupac.org/C00950.html  +
Addisjonsreaksjon +IUPAC Gold Book-referanse: http://goldbook.iupac.org/A00133.html  +
Adiabatisk +Adiabatisk er det motsatte av [[Diabatisk|diabatisk]].  +
Adiabatisk prosess +Det finnes tørradiabatiske prosesser og fuktigadiabatiske prosesser.  +
Adjunkt +For eksempel mange adverbialer. Genus er intetkjønn.  +
Adledd +Omfatter både argumenter og adjunkter.  +
Adsorbere +Må ikke forveksles med [[Absorbere|absorbere]]: trekke inn, suge opp stoff eller energi IUPAC Gold Book: http://goldbook.iupac.org/A00152.html:  +
Adsorbsjon +Må ikke forveksles med [[Absorpsjon|absorpsjon]].  +
Affiks +Sjå [[Prefiks|prefiks]], [[Suffiks|suffiks]], [[Infiks|infiks]] og [[Sirkumfiks|sirkumfiks]].  +
Affrikat +Affrikat viser til ein [[Uttalemåte|uttalemåte]].  +
Agens +Agens er ei semantisk rolle.  +
Akiral +Jf. [[Kiral|kiral]] og [[Akiralt molekyl|akiralt molekyl]].  +
Akklimatisering +Begrepet skiller seg fra [[Adaptering|adaptering]]  +
(forrige 25) (neste 25)