Kjønnsintegrering

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term integrering av kjønnsperspektiver
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
kortform kjønnsintegrering
synonym term kjønnsmainstreaming
godkjent STK-ARH-28.10.2017


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term integrering av kjønnsperspektiv
kortform kjønnsintegrering
synonym term kjønnsmainstreaming


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term gender mainstreaming
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning


INFORMASJON
definisjon strategi for å sikre at kjønnsperspektiv og mål om jamstilling er sentralt forankra i alle aktivitetane til ei verksemd
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
kommentar Fleire ulike norske termar er i bruk for å gje språkleg form til dette omgrepet. Kortforma ‘kjønnsintegrering’ og fullforma ‘integrering av kjønnsperspektiv’ er tilrådd, sjølv om ‘kjønnsmainstreaming’ truleg er mest brukt. Sjå òg ‘kjønnsperspektiv’.
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
bruksområde Kjønnsforskning
ansvarlig/ansvarleg Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
inndato 28.10.2017