Kjønnsperspektiv

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term kjønnsperspektiv
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
godkjent STK-ARH-28.10.2017


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term kjønnsperspektiv


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term gender perspective
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning


INFORMASJON
definisjon kritisk analyse som avdekker korleis kjønn har ei konstituerande rolle på sentrale område i livet
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
kommentar Eit kjønnsperspektiv kan fungere kritisk ved å vise at kjønn har verknader også på område som ein vanlegvis ikkje tenkjer på som knytte til kjønn, til dømes i kulturuttrykk, forretningsliv, forsking og så vidare. Sjå òg ‘kjønnsintegrering’.
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
bruksområde Kjønnsforskning
ansvarlig/ansvarleg Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
inndato 28.10.2017