Klimakvotehandel

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term kvotehandel


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term kvotehandel


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term emission trading


INFORMASJON
definisjon markedsmekanisme for å begrense utslipp av klimagasser gjennom kjøp og salg av utslippskvoter
referanse Faggruppe for klimaordbok
kommentar Hensikten med kvotehandel er å sette en øvre grense for lovlige utslipp. Totalsummen blir så delt opp i utslippskvoter som fordeles mellom de partene som deltar i kvotehandelen. Partene må legge fram kvoter som tilsvarer utslippene deres. Dersom de har for få eller for mange kvoter i forhold til utslippene, kan de kjøpe eller selge kvoter på kvotemarkedet. I klimasammenheng omfatter kvotehandel særlig CO2, men også andre klimagasser.
bruksområde Klima
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for klimaordbok
inndato 31.10.2017