Regional planmyndighet

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term regional planmyndighet
kontekst Plan- og bygningsloven
godkjent SVV-AKG 200314


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term regional planning authority
referanse Lovdata
godkjent SVV-AKG 200314


INFORMASJON
definisjon offentlig instans (fylkeskommune) som har ansvaret for og ledelsen av arbeidet med regional planstrategi, regional plan og regional planbestemmelse etter reglene i kapittel 7 og 8 i Plan- og bygningsloven
referanse regjeringen.no/Lovkommentar til plandelen av ny plan- og bygningslov
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 210314


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post