Representativ konsentrasjonsbane

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term representativ konsentrasjonsbane
forkorting RCP
synonym term utslippsbane
merknad Forkortelsen er et akronym for den engelske termen representative concentration pathway.


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term representativ konsentrasjonsbane
forkorting RCP
synonym term utsleppsbane
merknad Forkortinga er eit akronym for den engelske termen representative concentration pathway.


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term representative concentration pathway
forkorting RCP


INFORMASJON
definisjon klimascenario som beskriver en mulig utvikling per år i konsentrasjoner av alle klimagasser, aerosoler og kjemisk aktive gasser i atmosfæren
referanse Faggruppe for klimaordbok
kommentar De representative konsentrasjonsbanene har navn etter hvor stort strålingspådriv de fører til i år 2100 (f.eks. RCP 2.6 og RCP 8.5) .
bruksområde Klima
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for klimaordbok
inndato 02.03.2022