Sikringsanlegg

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term Sikringsanlegg
godkjent 271016


INFORMASJON
definisjon Den delen av signalanlegget som sikrer at det bare kan vises kjørsignal til en togvei for ett tog om gangen. Sikringsanlegget registrerer om det er kontroll på sporvekslene, om det er kjøretøy i sporet og i sikringssonene for tog i motsatt kjøreretning m.m. Anlegget registrerer ikke om det er kjøretøy på blokkstrekningen på strekning uten fjernstyring.
referanse Togframføringsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2008-02-29-240/§1-5
bruksområde Jernbane
ansvarlig/ansvarleg JBV-SOLST
inndato 27.10.2016